Home About Us Our Service Eng Service Contact Us  
ตัวอย่างผลงาน (Portfolio)
   หมวดที่ 1 งานทางด้านโครงสร้างวิศวกรรม                   (Engineering Work)

งานทำฐานรากรับเครื่องจักร

งานทำพื้นยื่นรับเครื่องจักร

ติดตั้ง Dock Leveler

ต่อขยายลิฟท์ขนส่งสินค้า 

เสริมโครงสร้างพื้นด้วยเหล็กรูปพรรณ 

ฐานรากรับไซโล 120 ตัน

   หมวดที่ 2 งานซ่อมแซมและปรับปรุงทั่วไป                (General Work)

ติดตั้งรั้วโรงงาน

ติดตั้งโรงจอดรถ

ซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน

ถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์

เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทเทิลชีท

ติดตั้งระบบกันซึมด้วยยางสังเคราะห์


   งานทำฐานรากรับเครื่องจักร
เหล็กเสริมทุกขนาด แบบหล่อเสาตอม่อทุกต้น เรามีไซต์มาตรฐาน  จัดเตรียมไว้พร้อม ก่อนเข้าเริ่มต้นตัดพื้นด้วยเครื่อง Hydraulic floor saw เพราะเราต้องประหยัดเวลาและให้ความสำคัญกับการบ่มคอนกรีตให้รับกำลัง 100% สำหรับงานฐานรากรับเครื่องจักร

Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094