Home About Us Our Service Eng Service Contact Us  
ตัวอย่างผลงาน (Portfolio)
   หมวดที่ 1 งานทางด้านโครงสร้างวิศวกรรม                   (Engineering Work)

งานทำฐานรากรับเครื่องจักร

งานทำพื้นยื่นรับเครื่องจักร

ติดตั้ง Dock Leveler

ต่อขยายลิฟท์ขนส่งสินค้า 

เสริมโครงสร้างพื้นด้วยเหล็กรูปพรรณ 

ฐานรากรับไซโล 120 ตัน

   หมวดที่ 2 งานซ่อมแซมและปรับปรุงทั่วไป                (General Work)

ติดตั้งรั้วโรงงาน

ติดตั้งโรงจอดรถ

ซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน

ถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์

เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทเทิลชีท

ติดตั้งระบบกันซึมด้วยยางสังเคราะห์


   ซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน
ด้วยการวางแผนในเชิงรุกใช้เวลาดำเนินการเพียง 9 วัน  ในช่วงวันหยุดสงกรานต์  ไม่มีการขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน บริษัทฯ ทำการคลุมและ  Protection เครื่องใช้ต่างๆ ระหว่างปรับปรุง วัสดุก่อสร้างต้องวางแผนและสั่งซื้อไว้ให้พร้อม เพราะการทำงานในวันหยุดถ้าขาดเหลืออะไรไม่สามารถหาซื้อได้สะดวก   การวางแผนและการเตรียมงานล่วงหน้าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในช่วง Shut Down และการสั่งจองคิวงานในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่ ลูกค้าจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30-40 วัน เพื่อบริษัทฯ จะได้เตรียมทีมงาน

Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094