Home About Us Our Service Eng Service Contact Us  
ตัวอย่างผลงาน (Portfolio)
   หมวดที่ 1 งานทางด้านโครงสร้างวิศวกรรม                   (Engineering Work)

งานทำฐานรากรับเครื่องจักร

งานทำพื้นยื่นรับเครื่องจักร

ติดตั้ง Dock Leveler

ต่อขยายลิฟท์ขนส่งสินค้า 

เสริมโครงสร้างพื้นด้วยเหล็กรูปพรรณ 

ฐานรากรับไซโล 120 ตัน

   หมวดที่ 2 งานซ่อมแซมและปรับปรุงทั่วไป                (General Work)

ติดตั้งรั้วโรงงาน

ติดตั้งโรงจอดรถ

ซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน

ถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์

เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทเทิลชีท

ติดตั้งระบบกันซึมด้วยยางสังเคราะห์


   ติดตั้งระบบกันซึมด้วยยางสังเคราะห์
ปัญหาการรั่วซึมของหลังคาโรงงานเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คอยรบกวนการทำงานและก่อให้เกิดอุปสรรคกับการผลิตของลูกค้า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ศึกษาหาวัสดุที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดมาใช้งานซ่อมหลังคา...เพราะแกรนด์ซีโอไม่ได้ผลิตสินค้ากันซึมเอง  เราเป็นเพียงผู้ซื้อมาปฏิบัติงาน...จากการทำงานและทดลองใช้มากว่า  5 ปี  เราพบว่าวัสดุยางสังเคราะห์เป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาการรั่วซึมได้ดีที่สุด...เราจึงเลือกสินค้านี้มาใช้งาน  พร้อมทั้งบริษัทฯ  ก็ได้รับการฝึกสอนเทคนิคการติดตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทำให้เรามีความชำนาญและสามารถติดตั้งได้เป็นอย่างดี...สนใจสินค้าท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ
เพื่อนำตัวอย่างการทดลองไปสาธิตที่โรงงานของท่านได้  ยินดีให้บริการค่ะ...

Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094