Home About Us Our Service Eng Service Contact Us  
ตัวอย่างผลงาน (Portfolio)
   หมวดที่ 1 งานทางด้านโครงสร้างวิศวกรรม                   (Engineering Work)

งานทำฐานรากรับเครื่องจักร

งานทำพื้นยื่นรับเครื่องจักร

ติดตั้ง Dock Leveler

ต่อขยายลิฟท์ขนส่งสินค้า 

เสริมโครงสร้างพื้นด้วยเหล็กรูปพรรณ

ฐานรากรับไซโล 120 ตัน

   หมวดที่ 2 งานซ่อมแซมและปรับปรุงทั่วไป                (General Work)

ติดตั้งรั้วโรงงาน

ติดตั้งโรงจอดรถ

ซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน

ถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์

เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทเทิลชีท

ติดตั้งระบบกันซึมด้วยยางสังเคราะห์


   เสริมโครงสร้างพื้นด้วยเหล็กรูปพรรณ 
โดยทั่วไปพื้นโรงงานจะสร้างไว้ตามมาตรฐานการออกแบบรับน้ำหนักได้ประมาณ 1.2-1.5 ตัน/ตรม.  วางเครื่องจักรขนาดไม่ใหญ่มากหนัก 2-3 ตัน/เครื่อง เมื่อลูกค้าต้องการที่จะเพิ่มกำลังการผลิต ใช้เครื่องจักรที่ใหญ่ขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น การติดตั้งเครื่องบนพื้นเดิมต้องมีการตรวจสอบการรับน้ำหนักเพื่อความปลอดภัย   บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรเข้าประเมินและตรวจสอบสภาพหน้างานให้กับลูกค้าในเบื้องต้น เพื่อออกแบบและเสนอราคา ตัวอย่างผลงานเป็นการเสริมพื้นใช้รับเครื่องจักรขนาด 5 ตัน และ 8 ตัน การเสริมพื้นจากด้านล่างตัวอาคารลดการทำงานในไลน์ผลิตของลูกค้าซึ่งมีพื้นที่จำกัด การทำงานมีความสะดวกและปลอดภัย

Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094